Pozor! Se tudi vi zanimate za nakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije?

Rok Šatur | 05.05.2015

Nakup zemljišča tako za kupca kot tudi prodajalca predstavlja velik izziv. Če se kupuje zemljišče, ki ni kategorizirano kot kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija, je postopek nekoliko drugačen, kot bo opisan v nadaljevanju tega članka. Za nakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije je namreč potrebno upoštevati določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Postopek na upravni enoti

Ko se kupec in prodajalec sporazumeta o zemljišču, ki je predmet prodaje, ter o ceni, mora prodajalec pri upravni enoti, na območju katere se nahaja nepremičnina oziroma njen pretežni del, oddati ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda. Ponudbo mora oddati osebno na upravni enoti ali priporočeno po pošti v treh izvodih oziroma elektronsko preko portala E-Uprava. Po prejemu ponudbe upravna enota to ponudbo nemudoma objavi na oglasni deski, kupec in predkupni upravičenci pa imajo 30 dni časa, da to ponudbo sprejmejo.

Kupec mora v tem 30 dnevnem roku podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti oziroma jo odda osebno na upravni enoti. Ko se izteče rok ponudbe, upravna enota obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca o tem, kdo je sprejel ponudbo. Če je kupec pozabil podati izjavo in ponudbe ni sprejel niti kdo drug, mora prodajalec razpis ponoviti.

Po obvestilu upravne enote o sprejetju ponudbe mora kupec v roku 60 dni vložiti vlogo za odobritev pravnega posla, kateri mora priložiti tudi pogodbo o pravnem poslu (prodajna pogodba, darilna pogodba...). Ker je sestava brezhibne pogodbe dokaj zapletena in zahteva poznavanje zakonodaje, vam predlagamo, da sestavo pogodbe zaupate strokovnjaku. Upravna enota o odobritvi ali zavrnitvi pravnega posla odloči z odločbo, za katero je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR.

V primeru, da je upravna enota posel odobrila, lahko stranki (kupec  in prodajalec) pospešita postopek tako, da se odpovesta pravici do pritožbe zoper to odločbo.

Zgodi se lahko, da kupec ni eden izmed zakonsko naštetih predkupnih upravičencev. Če izjavo o sprejemu ponudbe poleg takšnega kupca podajo tudi kateri od predkupnih upravičencev, kupec ne more kupiti željene nepremičnine. Ti predkupni upravičenci so solastnik zemljišča, kmet, katerega zemljišče meji na zemljišče, ki je predmet prodaje, zakupnik prodajanega zemljišča, drug kmet, kmetijska organizacija ter Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Ko je pravni posel odobren in odločba o odobritvi pravnomočna, prodajalec priloži podpisano pogodbo o pravnem poslu Finančni upravi Republike Slovenije, ki odloča o odmeri davka na promet nepremičnin in morebitni dobiček iz kapitala.

Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu

Za vpis v Zemljiško knjigo mora biti podpis prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu overjen. Zemljiškoknjižno dovolilo je navadno vsebovano že v sami pogodbi o pravnem poslu.

Da notar overitev opravi, mora prodajalec priložiti naslednje dokumente:

Prav tako mora biti besedilo zemljiškoknjižnega dovolila pravilno formirano.

Plačilo kupnine

Po overitvi podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu sledi plačilo kupnine. V kolikor je nepremičnina obremenjena s hipoteko, je pred samim plačilom kupnine potrebno pridobiti še izjavo banke o izbrisu hipoteke po plačilu določenega zneska. Banka se s to izjavo zavezuje, da bo po plačilu določenega zneska kupnine podala izbrisno dovoljenje za izbris hipoteke. V tem primeru mora kupec nakazati določen znesek kupnine banki, preostanek pa prodajalcu. Če kupec kupuje neobremenjeno nepremičnino, lahko celotno kupnino (zmanjšano za znesek dane are), nakaže prodajalcu.

Vpis lastninske pravice lahko poda kupec na podlagi overjene pogodbe bodisi sam preko elektronske zemljiške knjige bodisi s pomočjo notarja ali osebno na sodišču.

Če ste uspešno sledili vsem korakom iz tega članka, vam čestitamo. Postali ste namreč lastnik nepremičnine.

  • 1113
  • Nakup zemljišča, kupec, finančna uprava Republike Slovenije, upravna enota, plačilo kupnine
Prikaži vse >
sestava in pregled pogodb

Odškodnine

Ste se poškodovali? Pripravite dokumentacijo in zahtevajte odškodnino!

Kontaktirajte nas!

Prikaži vse >
pravnica Rok Šatur
Rok Šatur
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×