Prodaja kmetijskega zemljišča

Brina Zadravec | 06.12.2013

Dejansko je tako, da kot se prodajajo nepremičnine v prostem prometu (hiše, stanovanja, vikendice,..), tako se seveda lahko posluje oziroma so lahko v pravnem prometu tudi kmetijska zemljišča. Ob tem pa je potrebno izpostaviti, da ne pod enakimi pogoji, kot je prost promet nepremičnin, ki niso kmetijska zemljišča, Prav zato, ker so kmetijska zemljišča posebnost, pa bomo danes naš članek posvetili prometu le-teh.

Prodajo oziroma promet s kmetijskimi zemljišči celo ureja posebej zakon, ki je Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki tudi jasno narekuje in opisuje postopek prodaje kmetijskega zemljišča.

Vsak kdo, ki želi prodati kmetijsko zemljišče, mora ponudbo o prodaji zemljišča posredovati na pristojno Upravno enoto, kjer leži zemljišče (kmetija, kmetijsko zemljišče ali gozd).  Ta ponudba mora na oglasni deski upravne enote in na portalu E-uprava viseti oziroma biti objavljeno vsaj 30 dni (UE posreduje tudi na občino, kjer se tudi objavi) in mora vsebovati naslednje podatke:


vir: delo.si

V roku 30 dni mora, kdor želi kupiti, podati pisno izjavo za sprejem ponudbe, to pa stori priporočeno s povratnico. Sprejem ponudbe posreduje tako prodajalcu zemljišča, kot tudi Upravni enoti. V primeru pa da noben v roku 30 dni ne sprejme ponudbe pa želi lastnik vseeno prodati zemljišče, pa mora objavo ponoviti. Nadalje je pa za potek posla potrebno pridobiti potrditev oziroma soglasje Upravne enote:

»Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine poda vlogo za odobritev pravnega posla. Vloga se vloži pri upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v šestdesetih dneh po poteku roka iz četrtega odstavka 20. člena tega zakona. Vlogi je treba priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.

Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla z odločbo. Stranke v postopku odobritve so pogodbene stranke in vsi, ki so sprejeli ponudbo v skladu s tem zakonom.


Če za pravni posel odobritev ni potrebna, izda upravna enota o tem potrdilo. Če ne gre za primere, ko se izda potrdilo, se izdaja potrdila zavrne z odločbo.


O pritožbi zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega člena odloča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.«

Pri kmetijskih zemljiščih, gozdovih in kmetijah, lahko v skladu z zakonom uveljavljajo svojo predkupno pravico predkupni upravičenci, po posebej določenem vrstnem redu:

»1. solastnik;

2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;

3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;

4. drug kmet;

5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;

6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.«

  • 1329
  • prodaja kmetijskega zemlišča, predkupna pravica, Upravna enota, 30 dnevni rok
Prikaži vse >
sestava in pregled pogodb

Sestava in pregled dokumentov

Potrebujete pogodbo, pritožbo ali kakšno drugo pravno listino? Vse vrste dokumentov sestavimo mi.

Kontaktirajte nas!

Prikaži vse >
pravnica Brina Zadravec
Brina Zadravec
je avtorica bloga in pravna svetovalka. Sama zase pravi, da rada potuje, saj se tako nauči in vidi vedno nekaj novega.
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×