Prometni prekrški 2. del - kazenske točke v cestnem prometu in njihov izbris

Tadej Arnuš | 19.02.2016

V prejšnjem članku smo se osredotočili na temelje prekrškovnega postopka, tj. opredelitev prekrška in organov, ki vodijo postopek o prekršku. Nekaj besed je bilo namenjenih tudi odločbam o prekršku ter pritožbam zoper njih. V današnjem članku pa se bomo osredotočili na cestno prometno področje, pri čemer se bomo v glavnem dotaknili kazenskih točk in možnosti njihovega izbrisa.

Splošno o kazenskih točkah v cestnem prometu

Kazenske točke v cestnem prometu se predpišejo v višini od 1 do 18 točk v določenem številu za prekršek zoper varnost cestnega prometa, s katerim je povzročena nevarnost za nastanek hude posledice oziroma z dejanjem nastane škodljiva posledica. Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo vozniku, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, oziroma osebi, ki ji je začasno odvzeto vozniško dovoljenje.

V skladu s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o prekrških v primeru, če voznik v času dveh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk. Zakon je na tem mestu jasen, in širi posledico na vse kategorije. Naj pojasnim, v kolikor ima oseba vozniško dovoljenje za kategorijo A, B in C in stori prekršek za katerega je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk, in sicer z uporabo vozila za katerega je zahtevana B kategorija, bo posledica prenehanja vozniškega dovoljenja imela učinek za kategorijo A, B in C. Na primer, če voznik z vožnjo avtomobila (kategorija B) izvrši prekršek za katerega je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk oz. v času dveh let doseže 18 kazenskih točk, in ima ta voznik dovoljenje tudi za vožnjo tovornjakov (kategorija C), mu sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja tudi za C kategorijo, ne glede na to, da so bili prekrški storjeni z uporabo vozila za katerega je zahtevano dovoljenje za B kategorijo.

Velja pa tudi izjema tega pravila, ki je določena v petem odstavku istega člena. In sicer, z zakonom se lahko določi, da se posameznim vrstam voznikov izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za posamezne kategorije motornih vozil, za katere so imeli vozniško dovoljenje v času storitve prekrška, s katerim je bilo doseženo predpisano število kazenskih točk in pri katerem se izreče prenehanje veljavnosti posamezne kategorije vozniškega dovoljenja. Zakon je torej določil podlago, da se lahko vozniku izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zgolj za posamezno kategorijo vozil. To bo v praksi najpogosteje pri poklicnih šoferjih, kot so npr. vozniki avtobusov in tovornjakov. Če navedeno navežemo s prakso, v kolikor oseba z vožnjo avtomobila (kategorija B) v času dveh let izvrši več prekrškov, in na podlagi tega doseže ali preseže 18 kazenskih točk, zakon omogoča, da se lahko sankcija izreče zgolj za to dotično kategorijo.

Ta izjema velja zgolj pod pogojem, da prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ni posledica zgolj enega prekrška. Kajti, če je voznik storil prekršek, za katerega je predpisanih 18 kazenskih točk in mu je bila za ta prekršek pravnomočno izrečena stranska sankcija 18 kazenskih točk v cestnem prometu, potem se imetniku vozniškega dovoljenja izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je imel storilec vozniško dovoljenje. Moramo razlikovati dva primera.

Prvič, če v času dveh let izvršimo več prekrškov na cestno-prometnem področju in zaradi tega dosežemo ali presežemo 18 kazenskih točk. In drugič, če storimo en sam prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk. V slednjem primeru sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja za zgolj določeno kategorijo vozila ni mogoča.

Število 18 kazenskih točk kot meja za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pa ne velja za vse voznike. Posameznim vrstam voznikov se lahko izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pri večjem ali manjšem številu kazenskih točk v cestnem prometu, pod pogojem če zakon tako določa. Takšen primer velja za voznike začetnike. Vozniku začetniku se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če v času treh let doseže ali preseže sedem kazenskih točk v cestnem prometu.

Izbris kazenskih točk na podlagi zakona

Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz evidence po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, če v tem času storilec ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, oziroma če v roku iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona ni bila izdana odločba. 

Hipotetični primer

Oseba A je izvršila tri prekrške na cestno prometnem področju, pri čemer je bila za vse prekrške izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu. Prva odločba, s katero je bila izrečena sankcija sedmih kazenskih točk,  je postala pravnomočna dne 10. 1. 2014. Druga odločba, s katero je bila prav tako izrečena sankcija sedmih kazenskih točk,  je postala pravnomočna dne 10. 1. 2015. Tretja odločba, ki je zajemala sankcijo sedmih kazenskih točk, pa je postala pravnomočna dne 20. 2. 2016. Če vse skupaj seštejemo pridemo do seštevka 21 kazenskih točk. Zakon o prekrških pa za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja določa 18 kazenskih točk, zaradi česar bi kdo pomislil, da bo osebi A prenehalo vozniško dovoljenje. Vendar je potrebno paziti na časovno komponento. Prva odločba, s katero je bilo izrečenih sedem kazenskih točk je postala pravnomočna dne 10. 1. 2014. Zakon o prekrških pa določa, da se kazenske točke izbrišejo iz evidence po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. Posledično je bilo 7 kazenskih točk izbrisanih dne 11. 1. 2016, kar pripelje do zaključka, da je imela oseba A dne 11. 1. 2016 zgolj 7 kazenskih točk. Zategadelj, osebi A zaradi prekrška, ki ga je izvršila po datumu brisanja kazenskih točk (odločba za tretji prekršek je postala pravnomočna dne 20. 2. 2016, kazenske točke za prvi prekršek pa so se izbrisale dne 11. 1. 2016) ni mogoče izreči sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, saj je stanje kazenskih točk na dan 20. 2. 2016 (tega dne je postala pravnomočna odločba za tretji prekršek) 14 kazenskih točk. Na drugi strani pa Zakon o prekršku za sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zahteva 18 kazenskih točk (razen če gre za voznika začetnika). Če malo spremenimo zgodbo in predpostavimo, da je bila osebi A za izvršeni drugi prekršek (nanaša na zgornji primer – odločba postala pravnomočna dne 10. 1. 2015) izdana odločba, zaradi katerega ji je bila izrečena stranska sankcija 11 kazenskih točk, pa bi ji sodišče izreklo sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, saj je v času dveh let dosegla 18 kazenskih točk.

 

Kazenske točke pa se izbrišejo tudi zaradi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Torej, z dnem vpisa sodbe oziroma sklepa o prekršku, s katerim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, se izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske točke. Iz evidence se izbrišejo tudi vse kazenske točke, izrečene s sodbo oziroma sklepom sodišča ali odločbo prekrškovnega organa, ki so bile za prekršek, storjen v času veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečene po prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Izbriše se tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečeno s sodbo ali sklepom sodišča, ki je bilo vpisano v evidenco po že vpisanem prenehanju veljavnosti istega vozniškega dovoljenja. O izbrisanih kazenskih točkah, izrečenih po posameznih kategorijah motornih vozil, se obvesti upravna enota, ki je izdala vozniško dovoljenje. V tem primeru osebi ne preostane druga kot pa ponovno opravljanje vozniškega dovoljenja.

V naslednjem članku pa bomo govorili še o drugih načinih brisanja kazenskih točk, to je brisanje kazenskih točk po lastni želji, ter o odložitvi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

  • 14146
  • Zakon o prekrških, prekršek, cestno-prometni predpisi, kazenske točke v cestnem prometu, izbris kazenskih točk v cestnem prometu
Prikaži vse >
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
pravnica Tadej Arnuš
Tadej Arnuš
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×