Solastnina

Brina Zadravec | 27.06.2013

V včerajšnjem članku smo govorili o skupni lastnini in kot navedeno, bomo danes povedali nekaj več o solastnini. Kako je solastnina urejena, delitev solastnine in kako je z upravljanjem stvari, ki je solastnini.


vir: salon.com

Enako kot Stvarnopravni zakonik ureja skupno lastnino, prav tako ureja solastnino in jo definira v 65. členu kot:

»(1) Več oseb ima solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež).

(2) Če solastniški deleži niso določeni, se domneva, da so enaki.«

Solastnina lahko nastane na podlagi treh primerov:

V primeru solastnine, kot navedeno, govorimo o idealnih deležih, kar pomeni, da delež ni zunanje določen in se v večini primerov izraža kot odstotek do celote ali pa v obliki ulomka.


vir: cajtng.com

Vsi solastniki imajo enake pravice in dolžnosti, je pa merodajnega pomena velikost samega solastninskega deleža. Pravice in dolžnosti, ki v skladu z zakonom sledijo solastnike so:

V primeru solastnine in v povezavi v upravljanjem s stvarjo je potrebno razlikovati:

V primeru, da en solastnik upravlja s svojim deležem, sploh v primeru nepremičnin in ga ima namen prodati je po zakonu zavezan upoštevati predkupno pravico ostalih solastnikov.

V primeru, da se solastnik ali pa tudi solastniki odločijo, da želijo razdeliti stvar pride do delitve. Delitev lahko zahteva vsak solastnik, razen ob neprimernem času.

Delitev solastnina zakon jasno navaja v 70. členu:

»(1) Solastniki sporazumno določijo način delitve stvari. Za pridobitev lastninske pravice se smiselno uporabljajo določila, ki urejajo pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom.

(2) Če se solastniki ne morejo sporazumeti, odloči o načinu delitve sodišče v nepravdnem postopku tako, da solastniki dobijo v naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes.

(3) Sodišče lahko odloži delitev za največ tri leta, če kdo od solastnikov izkaže močnejši interes, da se stvar še nekaj časa ne razdeli, kot je interes solastnika, ki predlaga delitev.

(4) Če fizična delitev stvari v naravi ni mogoča niti z izplačilom razlike v vrednosti, ali je mogoča le ob znatnem zmanjšanju vrednosti stvari, sodišče odloči, naj se stvar proda in razdeli kupnina (civilna delitev).

(5) Na predlog solastnika lahko sodišče odloči, da namesto prodaje pripada stvar v celoti njemu, če izplača druge solastnike tako, da jim plača sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi sodišče. Če to predlaga več solastnikov, ima prednost tisti solastnik, ki ga določi sodišče, upoštevaje velikost idealnih deležev, dosedanji način rabe stvari in potrebe solastnikov.

(6) Solastnik, ki je po prejšnjem odstavku dobil stvar, pridobi lastninsko pravico na stvari s pravnomočnostjo odločbe. Drugim solastnikom mora izplačati njihove deleže najkasneje v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe skupaj z obrestmi, po katerih se v kraju, kjer leži nepremičnina obrestujejo bančni depoziti za dobo treh mesecev, od dneva pravnomočnosti odločbe do dneva plačila. Drugi solastniki imajo do celotnega poplačila na stvari zakonito zastavno pravico.«

Obiščite našo spletno stran www.pravninasvet.com in si preberite preostale pravne članke, poiščite našo pravno knjižnico. V povezavi z pravim svetovanjem in sestavo pogodb po naročilu pa se lahko obrnete na naš elektronski naslov info@pravninasvet.com.

  • 2039
  • solastnina, skupna lastnina, delitev solastnine, solastniški delež
Prikaži vse >
sestava in pregled pogodb

Pravna pomoč

Želite pravno pomoč hitro, enostavno in kar iz domačega naslonjača?

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
pravnica Brina Zadravec
Brina Zadravec
je avtorica bloga in pravna svetovalka. Sama zase pravi, da rada potuje, saj se tako nauči in vidi vedno nekaj novega.
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×