Zakon o brezplačni pravni pomoči

Brina Zadravec | 02.08.2013

Vsi vemo, da pravne storitve in pridobitev pravnega svetovanja ter zastopanja v pravnih postopkih, niso prav poceni. Prav tako je v Sloveniji v veljano Zakon o brezplačni pravni pomoči, za katero lahko zaprosijo državljani pod določenimi pogoji.

Zakon v 1. členu narekuje, da je brezplačna pravna pomoč:

»Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu obsega uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničiti.

Za sodno varstvo po tem zakonu se poleg varstva pravic, obveznosti in pravnih razmerij ter varstva pred obtožbami v kazenskih zadevah pred za to ustanovljenimi domačimi in mednarodnimi sodišči štejejo tudi vse oblike izvensodnega poravnavanja sporov, določene z zakonom.

Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu pomeni pravico upravičenke oziroma upravičenca (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.«

Seveda pa je ob tem potrebno omeniti, da se lahko brezplačna pravna pomoč odredi kot:

Oseba, ki želi prejemati brezplačno pravno pomoč, mora za pridobitev le-te oddati vlogo, z vsemi potrebnimi dokazili, o katerih potem presodi pristojen organ in dodeli brezplačno pravno pomoč ali pa tudi. Seveda največji faktor pri tem igra finančno stanje prosilca pomoči. V skladu s 7. členom zakona:

»Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu se lahko odobri za pravno svetovanje, pravno zastopanje in za druge pravne storitve, določene z zakonom, za vse oblike sodnega varstva pred vsemi sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči v Republiki Sloveniji, pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in pred vsemi organi, institucijami ali osebami v Republiki Sloveniji, ki so pristojne za izvensodno poravnavanje sporov (v nadaljnjem besedilu: sodni postopki), ter kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Brezplačna pravna pomoč se odobri tudi za postopke pred mednarodnimi sodišči ali arbitražami, če s pravili mednarodnega sodišča ali arbitraže ni urejena pravica do brezplačne pravne pomoči oziroma, če posameznik po pravilih o brezplačni pravni pomoči do nje ni upravičen.«


vir: cosmopolitan.si

In kot smo povedali je finančno stanje prosila merodajnega pomena, tako da zakon v tem primeru narekuje:

»Finančni položaj prosilca se ugotavlja glede na njegove dohodke in prejemke in dohodke ter prejemke njegove družine, ter glede na premoženje, ki ga ima prosilec in njegova družina, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.

Finančni položaj prosilca se v postopku dodelitve brezplačne pravne pomoči ne ugotavlja, če prosilec na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč po določbah zakona, ki ureja socialno varstvene dajatve (izredna brezplačna pravna pomoč).«

Seveda pa je potrebno tudi omeniti, da to ni edini zakon, ki ureja brezplačno pravno pomoč. V določenih primerih kakšen drug zakon, poseben zakon ureja dodelitev brezplačne pravne pomoči. Tako da se potem v tistem postopku ureja le-ta po tem posebnem zakonu, se pa tudi uporablja Zakon o brezplačni pravni pomoči v delih, v katerih poseben zakon tega ne ureja.

Za brezplačno pravno pomoč lahko v skladu z zakonom zaprosijo:

»1. državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo;

2. tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva (apatridi), ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji;

3. drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;

4. nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene;

5. druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.«

Seveda pa je potrebno omeniti, da ni možno v vseh situacijah zaprositi za brezplačno pravno pomoč, tako zakon našteva v katerih primerih se brezplačna pravna pomoč ne dodeli:

»zaradi kaznivih dejanj razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in opravljanja, razen če oškodovanec verjetno dokaže, da mu je bila zaradi storitve takih dejanj povzročena pravno priznana škoda;

– v sporih zaradi znižanja preživnine, kadar preživninski zavezanec ni poravnal zapadlih obveznosti iz naslova preživnine, razen, če jih ni poravnal zaradi okoliščin, na katere nima vpliva;

– v odškodninskih sporih zaradi povrnitve nepremoženjske in premoženjske škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev, razen, če oškodovani upravičenec verjetno dokaže, da je to vplivalo na njegov premoženjski in finančni ali družbeni položaj.«

Omenila pa bi tudi za vse naše bralce, da odobrene brezplačne pravne pomoči ni mogoče pridobiti, da bi se pokrivala plačila stroškov postopka in dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke.

Tudi vi mate pravna vprašanja? Obrnite se na naš elektronski naslov (info@pravninasvet.com) in pridobite odgovore na vsa vaša vprašanja. Prav tako vam nudimo izdelavo pogodbo za vsakdan, hkrati pa vas vabimo, da nas obiščete tudi na naši spletni strani www.pravninasvet.com, kjer imate možnost prelistati po naši pravni knjižnici in prebrati tudi pretekle pravne članke.

  • 966
  • brezplačna pravna pomoč, BPP, finančno stanje, prihodek, sodišče
Prikaži vse >
sestava in pregled pogodb

Pravna pomoč

Želite pravno pomoč hitro, enostavno in kar iz domačega naslonjača?

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
pravnica Brina Zadravec
Brina Zadravec
je avtorica bloga in pravna svetovalka. Sama zase pravi, da rada potuje, saj se tako nauči in vidi vedno nekaj novega.
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×