Zasebne šole v Sloveniji

Maja Regoršek Hrovat | 16.03.2016

V mesecu januarju in februarju so potekali vpisi otrok v osnovne šole. Starši smo v tem času še posebej pazljivi in iščemo čim več informacij v zvezi s šolskimi programi in delovanjem šole, ki jo bo naš otrok obiskoval skoraj desetletje. Vedno pogosteje odločitve o ustanovi, v kateri se bo šolal naš otrok niso več prepuščene le rajonski pripadnosti, temveč se starši odločamo za šole, ki ponujajo drugačne programe, kljub večji oddaljenosti od prebivališča. Tako kot drugje po svetu imamo tudi pri nas možnost otroka vpisati v zasebno osnovno šolo.


V Sloveniji imamo tri vrste zasebnih osnovnih šol, ki lahko izdajo javno veljavna spričevala. Do sedaj je država financirala 85 % sredstev za izvajanje javno veljavnega osnovnošolskega programa, nedavno pa je Ustavno sodišče na pobudo staršev otrok, ki se šolajo v zasebni šoli, odločilo, da bo država zasebnim osnovnim šolam morala v celoti poravnati stroške za izvajanje javno veljavnih šolskih programov. Pobudnikom se zdi sporno samo financiranje javno veljavnega programa in ne dodatnih vsebin, ki jih starši plačujejo posebej.

Določba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja iz leta 1996 je omejila financiranje zasebnih šol. Zasebne šole, ki so bile ustanovljene pred letom 1996, so financirane 100%, ostale pa samo 85%.

Zasebne šole, ki izvajajo javno veljavni program

V Sloveniji delujejo tri zasebne osnovne šole: Waldorfska šola (deluje po načelu waldorfske pedagogike), Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana (program devetletne katoliške osnovne šole), Osnovna šola Montessori ( deluje po načelih pedagogike montessori).

Zasebne šola s koncesijo

Zasebne šole s koncesijo so osnovne šole, ki so jih ustanovile osebe zasebnega prava. Za opravljanje javne službe v izobraževanju in vzgoji se zasebni šoli na podlagi pogodbe dodeli koncesija, o kateri odloča pristojen minister. Zasebne šole s koncesijo so na podlagi koncesijske pogodbe vključene v javno mrežo osnovnih šol. S strani države je financirana v enakem obsegu kot javna šola, vendar so investicije, vzdrževanje ter oprema na bremenih zasebnika.

Zasebna šola s koncesijo je glede pravic in obveznosti v veliki meri izenačena z javno šolo, saj zanjo prav tako veljajo omejitve, ki veljajo za javno šolo (strpnost, nevtralnost). Zasebna šola s koncesijo izvaja javno veljavne programe (programi, ki jih je odobrila država) in izdaja javno veljava spričevala. 

Zasebne šola brez koncesije

Zasebne šole brez koncesije so osnovne šole, ki so jih ustavovile osebe zasebnega prava. Za opravljanje javne službe v izobraževanju in vzgoji  takšni zasebni šoli država ni podelila koncesije. Država je za zasebne šole brez koncesije do nedavnega krila 85% stroškov za izvajanje javno veljavnega osnovnošolskega programa, sedaj pa je Ustavno sodišče odločilo, da bo država zasebnim osnovnim šolam morala v celoti poravnati stroške za izvajanje javno veljavnih šolskih programov.  Država prav tako ne financira investicije, vzdrževanje ter opreme.

Zasebne šole se lahko financirajo iz šolnin, vendar lahko le zasebna šola brez koncesije pridobiva sredstev tudi iz prispevkov učencev.

Zasebna šola mora zagotoviti vsebine, ki jih je država v okviru izobraževanja in vzgoje dolžna posredovati otrokom. Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, izdajajo spričevala z močjo javne listine (so enakovredna spričevalom javne šole ali šole s koncesijo). 

Zasebne šole, ki ne izvajajo javno veljavnih programov

Takšna zasebna šola ne prejema pomoči države in se sama financira. Te zasebne šole ne morejo izdajati spričeval, ki imajo značaj javnih listin. Če učenci, ki obiskujejo takšno šolo, želijo, da jim bo priznana določena stopnja izobrazbe, morajo opravljati ustrezne izpite v šolah, ki izvajajo javno veljavne programe. V Sloveniji imamo zasebne šole, ki ne izvajajo javno veljavnih programov. Na primer Osnovna šola Lila temelji na principu vzgoje za življenje in ima poleg klasičnih šolskih predmetov še dva dodatna predmeta, in sicer Osebni razvoj, Spoznavanje in razumevanje drugih. Na splošno velja za takšne šole, da morajo spoštovati pravni red, pravice otrok.

Zasebne šole ponujajo alternativen način izobraževanja. Po Evropi so te vrste šol zelo razširjene, starši za svoje otroke želijo drugačne načine podajanja informacij in prijaznejše okolje, kjer lahko po njihovem mnenju otroci hitreje napredujejo in se tudi osebnostno izpopolnjujejo. V Sloveniji še vedno zaostajamo za evropskim povprečjem, saj je na zasebne šole vpisano le okoli 1000 otrok. Krivdo za to lahko pripišemo bodisi strahu pred spremembami in konservativnemu mišljenju staršev bodisi pomanjkanju informacij o drugi vrsti izobraževanja v nekaterih primerih pa je zaradi neustrezne izobrazbe izvajalcev, lahko problematična tudi izvedba specifičnih programov zasebnih osnovnih šol. V vsakem primeru si starši želimo več možnosti in informacij pri sprejemanju odločitve, ki bo v veliki meri vplivala na življenje naših otrok.

 

  • 6777
  • zasebne šole s koncesijo, zasebne šole brez koncesije, financiranje zasebnih šol, javno veljavni osnovnošolskega program
Prikaži vse >
sestava in pregled pogodb

Sestava in pregled dokumentov

Potrebujete pogodbo, pritožbo ali kakšno drugo pravno listino? Vse vrste dokumentov sestavimo mi.

Kontaktirajte nas!

Prikaži vse >
pravnica Maja Regoršek Hrovat
Maja Regoršek Hrovat
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×