Pravni slovar

- neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji.

odpustitev ali ustavitev kazenskega pregona z amnestijo ali pomilostitvijo.
ničnost, ki velja od sklenitve pogodbe, če je bila pogodba sklenjena zaradi izvajanja prisilne nad pogajalcem ali nad subjektom ali pa državo.
je prekinitev nosečnosti, ki se konča s smrtjo zarodka. Lahko ga povzročijo nepravilnosti pri razvoju otroka in zdravstvene težave (spontani splav) ali pa se prekine nosečnost na željo matere (umetni splav).
obvladujoča družba ima absolutno večino v organih odvisne družbe.
kazensko sodišče obravnava premoženjske zahtevke strank, ki so nastali zaradi izvršitve kaznivega dejanja.
zaznamba.
upravna organizacija v sestavi ministrstva.
ko se delnice prodajajo nad nominalno vrednostjo je AGIO presežek, od zneska nominalne vrednosti do višine kupnine.
je trasat, ki je akceptiraj (sprejel) menico.
izjava države, da pristane na to, da bo upoštevala in da bo vezana na že podpisano pogodbo, ki je lahko tudi že v veljavi med drugimi državami (pogodbenimi partnericami).
predujem plačila.
akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, organa lokalne skupnosti oziroma osebe javnega prava za opis pogojev in nalog na posameznih delovnih mestih.
vrsta izpolnitve pogodbe, pri kateri je stranka v izpolnitev dala nekaj drugega, kot to kar je dolžna izpolniti.
delna ali popolna oprostitev kazni, ki jo da najvišja oblast skupinam obsojencev.
sodna razveljavitev listine ? razglasitev vrednostnega papirja za neveljavnega.
odsotnost hierarhije. Stanje brez reda, brez organiziranosti, neurejenost.
od zapadlih in ne plačanih obresti ne tečejo zamudne obresti (prepoved obrestovanja obresti), izjemna procesne obresti.
priča katere identiteta se v kazenskem postopku prikrije, če obstaja utemeljena nevarnost za njeno življenje ali življenje njenega sorodnika, zaradi maščevanja obtoženca.
dogovor, ki zastavnemu upniku dovoljuje izkoriščanje zastavljene nepremičnine (pobiranje plodov ali kako drugače).
letnik obrok pri odplačevanju dolga, tako glavnice kot tudi obresti.
stanje, ko je oseba brez državljanstva.
je znesek ali druge nadomestne stvari, ki jih ob sklenitvi pogodbe ena stranka preda drugi, kot znak utrditve sklenitve pogodbe. Ara lahko velja tudi kot skesnina, ob odstopu od pogodbe s strani kupca, prodajalec obdrži aro, ob neizpolnitvi pogodbe prodajalca, pa mora kupcu vrniti dvojno aro.
izven sodni pravni postopek za reševanje sporov. Odločanje je prepuščeno tretji osebi (arbiter) in obstaja vnaprejšnja zaveza, da bodo stranke spoštovale doseženo odločitev. V redkih primerih je nezavezujoča.
dejanje pooblaščene osebe za odvzem prostosti osebi, ki je osumljena kaznivega dejanja.
notranje vode med otočji.
menični porok.
se nanaša na izvirnost in verodostojnost pogodbe. Pismena oblika pogodbe služi k temu, da se ugotovi verodostojnost in dokončnost besedila in se tako ohrani dosežen sporazum.
politični sistem pri katerem je državni poglavar ne izpeljuje volje vladanja (oblasti) iz volje naroda ali katerega pomembnega dela družbe, ampak vlada samovoljno, brez možnosti naroda, da vpliva na njegove odločitve.
pravice civilnega prava, ki se nanašajo na literarna, umetniška dela in iznajdbe. So sestavljene iz moralne in premoženjske pravice.
pravica zatočišča, ki jo ena država nudi političnemu migrantu.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×