Pravni slovar

hipoteka za zavarovanje terjatve, pri kateri se še ne pozna višina in zapadlost le-te. V zemljiško knjigo, se zato vpiše maksimalni znesek, ki je zgornja meja jamčevanja.
hipoteka, ki se lahko ustanovi v obliki notarskega zapisa in se v le-tem navede maksimalni znesek, do katerega jamči nepremičnina.
stopnja krivde, ki obstaja v zanemarjanju skrbnosti, ki jo lahko pričakujemo od človeka v določeni situaciji. Posledico, ki nastane zaradi malomarnosti bi se dalo s skrbnim ali skrbnejšim ravnanjem preprečiti.
pooblastilo za vladanje. Je naročilo podeljeno poslancu ali članu predstavniškega telesa, da zastopa nacijo (ljudstvo). Tudi naročilo ene osebe drugi, da zanj opravi določeno naročene posle.
pristojnost v korist šibkejše stranke (potrošniki, otroci, delavci).
je delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev v svoji registrirani dejavnosti.
skupina pripadnikov nekega naroda, ki v državi v kateri živijo, ne predstavljajo najpomembnejšega volilnega telesa.
kontrola pridobljena s pomočjo bloka delnic oziroma dejansko manjšinskega kapitala (razpršenost delnic med delničarji).
zadevajo materialno pravo, kar pomeni, da z potekom tega roka pridobi stranka ali izgubi kakšno pravico (zastaralni rok).
določa pravice in obveznosti ? vsebinsko ureja pravice in obveznosti subjektov v pravu.
situacijo, ko je z isto tožbo toženih več tožencev, ki so v skupni pravni skupnosti ali pa se njihove obveznosti opirajo na isto pravo ali dejansko podlago.
je preoblikovanje premoženja nosilca gospodarske družbe, s prenosom celote ali dela njegovega premoženja na drugo gospodarsko, ki že obstaja ali se na novo konstituira.

dopust, ki je materi namenjen pripravi na porod, ter negi in varstvu otroka takoj po rojstvu. Traja skupaj 105 dni.

ureditev v družini, kjer ima moč odločanja mati.
mirno reševanje sporov z mediatrom (nevtralna oseba). Konstruktivno vodi postopek in je alternativa sodnemu postopku.
pristojnost nacionalnih sodišč s primerom z mednarodnim elementom.
pismena izjava o kakšni stvari oziroma problemu, z zahtevo, da se reši, namenjena politični oblasti.
je vrednostna listina z abstraktno obljubo plačati določen znesek osebi, ki je označena kot upnik. Predvsem je kreditno sredstvo, lahko pa služi tudi plačilu ali jamčevanju.
plačilo za delo, ki ga delavec opravi za delodajalca in ga prejme iz naslova delovnega razmerja. Plača mora biti v skladu z kolektivno pogodbo (določen minimum plače) ali s splošnim aktom delodajalca.

sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

presoja, v katerem izvedenec presoja in vrednoti ugotovljena dejstva, ter obrazloži zaključke, do katerih je prišel.
nalog. Pri neodplačnih pravnih poslih lahko oporočitelj ali darovalec pridobitelju premoženja naložita določeno dolžnost, ki jo mora izpolniti.
ne delovanje organa oziroma prekoračitev rokov organa. Organ ne odgovori z odločbo.
oblika vladavine, kjer pripada najvišja oblast vladarju. Poznamo absolutna monarhija, pri kateri oblast pripada izključno vladarju in pa ustavna (parlamentarna) monarhija, kjer si vladar deli oblast s parlamentom.
če je predmet obveznosti vsota denarja, mora dolžnik plačati določeno število denarnih enot, za katero je sprejel obveznost, razen če zakon določa kaj drugega.
zakonska zveza dovoljena samo z eno osebo ob istem času.
odlog.
nagib za storitev določenega dejanja. Motivacija za storitev kaznivega dejanja, za sklepanje pravnega posla,?
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×