Pravni slovar

sprememba iz privatne lastnine v državo (nacionalno) lastnino.
primer, ko hipotekarni upnik odsvoji ali zastavi svojo pravico na terjatvi.
prenos posesti s sporazumom strank, brez dejanske izročitve.
je stvar, ki jo lahko nadomestimo z drugo stvarjo, ki je enake vrste in enake kvalitete.
delo preko polnega delovnega časa (naj bi bilo izjema).
kontrola razmerje med dvema osebama, pri kateri en nadzira delo in izvajanje dela drugega.
kontrolni organ v družbi, lahko vpliva na vodenje poslov preko soglasja, za določene posle potrebuje uprava soglasje NS.
uporaba tuje lastnine, po sklenitvi najemne pogodbe (odplačno).
vrednostni papir, s katerim ladjar oziroma označena oseba potrjuje, da je prevzela tovor v prevoz in ga bo ob koncu poti izročila upravičencu.
premišljeno dejanje. Kaznivo dejanje je storjeno z naklepom, če se je storilec zavedal svojega dejanja in ga je hotel storiti
izjava volje pri sklenitvi pogodbe mora biti svobodna in resna. Volja, ki jo pogodbena stranka izjavi pod različnimi vplivi (grožnja, prevara, zmota ipd.) ni svobodna volja in velja kot napaka volje.
intenzivna oblika udeležbe kot pomoč, gre za psihično priključitev k storilčevemu dejanju. Napeljevalec je miselni kreator kaznivega dejanja svojimi besedami in ravnanjem vzbudi odločitev storilca.
časovno in krajevno opredeljen sestanek sodišča in strank, namenjen opravljanju procesnih dejanj.
spočet a še ne rojen otrok.
odvisnost zastavne pravice od zavarovane terjatve. Zastavna pravica je torej odvisna od zavarovane terjatve glede svojega nastanka, obsega, prenosa, poplačila in prenehanja.
pravni red EU je samostojen in se razvija neodvisno od pravnih sistemov držav članic, ko ta sprejema zakonodajo (EU). EU ni vezana na zakonodajo držav članic.
zakonska določitev, da mora biti pogodba sestavljena v določeni obliki in vsi nadaljnji dodatki in spremembe pogodbe tudi.
o isti stvari se ne sme dvakrat odločati, kadar je bilo o tej zadevi že odločeno in je stranka s odločbo pridobila kakšno pravico ali pa so ji bile naložene obveznosti.
je stvar, katere ni mogoče razdeliti na dele, brez da bi nastala škoda za celoto.
človekova pravica, dana z Ustavo RS in pomeni, da je v Sloveniji prepovedano vzeti komurkoli življenje, tudi s strani države, saj v Sloveniji ni smrtne kazni.
kadar dvoje ali več organov odklanja pristojnost b neki upravni zadevi.
zapustnik v skladu z navedbami v zakonu, nekoga razdedini.
obvezujejo lastnika služeče nepremičnine, da se zaradi koristi gospodujoče nepremičnine vzdrži dejanj oziroma ravnanj, ki bi jih kot lastnik lahko izvrševal.
stanje pri katerem ima obvladujoča družba kontrolni paket delnic oziroma deležev, ki zagotavljajo obvladovanje odvisne družbe pri sprejemanju strateških ali drugih odločitev.
tožba zaradi motenja posesti.
poslovodstvo brez naročila. Opravljanje posla za 3. osebo, brez da te je 3. oseba za to pooblastila.
kontrola v rokah managementa, glede na njegovo dejansko moč v družbi, predvsem pa s pomočjo postopkov zbiranja pooblastil in volilne abstinence delničarjev.
je stvar, ki je ne moremo nadomestiti z drugo stvarjo, ki bi le-to zamenjala ali nadomeščala.

 – pošiljka, ki vsebuje določeno blago, pošiljatelj pa zanjo, klub temu da je naslovnik ni naročil, običajno zahteva plačilo.

 – je pošiljka z oglaševalsko, marketinško in drugo reklamno vsebino, na kateri naslovnikov naslov ni naveden.

pravni posli, pri katerih se za korist iz pravne posla ne pričakuje plačilo (darilna pogodba).
oseba, ki ima na območju Republike Slovenije stalno prebivališče (rezident) ali pa oseba, ki nima na področju Republike Slovenije stalnega prebivališča, ampak začasnega in je bil nepretrgoma 6 mesecev v Republiki Sloveniji (nerezident).
oseba je odgovorna za škodo z vsem svojim premoženjem.
ugovori, ki se uveljavljajo zoper vsakega, imajo svojo podlago v stvari, predvsem stvarnopravni ugovori.
pomeni, da se lahko posameznik pred nacionalnim sodiščem ali organom sklicuje na normo prava EU (pravno varsto).
je stvar, ki daje korist, ne da bi se uničila ali porabila.
Gre za to, da so nepremičnine (predvsem zemljišča) ekonomsko zelo pomembna dobrina, pri prometu z njimi poudarjena potreba po pravni varnosti, ki jo nepremičninsko pravo ureja.
ročna in navadna neposestna zastavna pravica na premičninah, zastavna pravica na nevpisanih nepremičninah in zastavna pravica na drugih premoženjskih pravicah (materializirani vrednostni papirji).
ugovori s katerimi se ugovarja nasprotnim zahtevkom, ker ugovori temeljijo na neki drugi, močnejši pravici.
pridobitev materialne koristi, brez pravnega temelja.
v primeru, da zaradi okoliščin, za katere dolžnik ne odgovarja, ni mogoča izpolnitev, takrat obveznost preneha.
neveljavnost pravnega posla ali upravne odločbe. Prani posel je ničen, če ne izpolnjuje bistvenih pogojev za svojo veljavnost (pomanjkljivost oblike, nedopustnost predmeta, nasprotovanje temeljim načelom ). Iz ničnega pravnega posla ne nastanejo nikakršne pravne posledice.
premoženje se upošteva, kot davčni predmet. Iz tega predmeta se sklepa o prihodkih in plačilni zmožnosti davčnega zavezanca. Se dejansko plača iz prihodkov, ki jih je posameznik pridobil na podlagi tega premoženja.
priznanje spričeval za srednje in voške šole ter druge akademske nazive, pridobljene v tujini.
je vrsta pravniške službe, ki jo opravljajo notarji. Notar sestavlja javne in zasebne listine, zagotavlja pravne varnosti pri različnih pravnih poslih, nepristransko in objektivno pravno svetovanje za vse udeležence konkretnega pravnega posla, hramba listin, vrednostnih papirjev in denarja.
dolžnost obveščanja med naročiteljem in posrednikom za zaupno razmerje. Posrednik mora obvestiti naročitelja o vsem okoliščinah pomembnih za posel, ki so mu znane ali bi mu morale biti znane.
prenovitev.
dediči, ki jim pripada nujni delež in bi dedovali po zakonu, če ne bi bilo oporoke.
dedni delež (delež premoženja umrlega zapustnika), ki pripada zakonitemu dediču v vsakem primeru, tudi če mu zapustnik v oporoki ni namenil ničesar. Nujni delež določa zakon, glede na dedni red.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×