Pravni slovar

je enostransko ravnanje ene stranke proti drugi stranki, da vsebino le-ta sprejema kot obvezno. Za ratifikacijo morata obe stranki jo ratificirati (potrditi). V večini mednarodne pogodbe.
pomeni, da dedič, ki je upravičen do nujnega deleža ne deduje. Razdedinjenje mora biti nedvoumno zapisano v oporoki. Razlog za razdedinjenje mora obstajati v času, ko je razdedinjenje zapisano.
je instrument s katerim se doseže stanje s katerim je dosežena splošna javna korist.
aktivno sodelovanje stranke v postopku. Postopek v katerem sme stranka postopka navajati dejstva, dopolnjevati trditve, izpodbijati dokaze.
zakonska zveza se lahko razveže na podlagi sporazuma zakoncev ali na podlagi tožbe enega od zakoncev. Pri sporazumni razvezi ni potrebno navesti razloga zanjo, pri razvezi na podlagi tožbe pa je pogoj za razvezo, da je zakonska zveza iz kateregakoli razloga postala nevzdržna.
zapis dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti in prikazujejo vrednostno izražene učinke poslov in drugih poslovnih dogodkov. Dajejo informacije o finančnem položaju, uspešnosti in spremembah finančnega položaja organizacije.
pojavlja se v večini v monarhijah. Dve državi nimata samo enega vladarja ampak se tudi povezujeta na drugih področjih (gospodarstvo, politični organi, ipd.).
v primerih, ko sta davčni vir in davčni predmet premoženje davkoplačevalca (prodaja premoženja za plačilo davka).
vzpostavitev porušenega proračunskega ravnotežja.
pravni institut razveze ali spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin.
pravna sredstva dovoljena proti nepravnomočnim sodnim odločbam (pritožba ugovor).
je demokratičen postopek, v katerem sodelujejo vsi državljani z volilno pravico in podajo svoj glas o referendumskem vprašanju. Za razliko od volitev se na referendumih ne izbira predstavnikov ampak se odloča o določenem vprašanju.
sprememba. Preureditev obstoječega sistema.
registrsko sodišče ne registrira oziroma prekine postopek odločanja vpisa združitve, dokler ni odločitev o tožbenem zahtevku v zvezi z vloženo ničnostno oziroma izpodbojno tožbo zoper sklep skupščine o soglasju za združitev pravnomočna.
zastavne pravice, ki se vpišejo v register (hipoteka na nepremičninah, zastavna pravica na nematerializiranih vrednostnih papirjih,?).
pravico do regresa ima delavec, ki ima tudi pravico do letnega dopusta. Regres za letni dopust je dolžan izplačati delavcu delodajalec v višini minimalne plače. Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.
zahtevek, ki ga ima oseba, ki je izpolnila obveznost druge stranke, za povračilo od te druge stranke.
ob neupravičenih obsodbi v kazenskem postopku, je obsojenec upravičen do vrnitve vseh pravic, ki bi jih imel, če ne bi bil obsojen in odprava trajajočih posledic.
rejništvo je oblika varstva mladoletnikov, ki se izvaja z nego, vzgojo in oskrbovanjem v tuji družini, lahko so njegovi sorodniki. Otroka se lahko da v rejništvo samo z dovoljenjem starša ali skrbnika. Rejništvo je odplačno razmerje.
ustvarjanje takšnih okoliščin(sklepanje na podlagi podatkov), da se dobi celotna slika škodnega ali kaznivega dogodka.
menico je mogoče prenesti samo s cesijo (ne po odredbi).
pomembnost, bistvenost.
menični upnik.
vojna odškodnina. Denarna terjatev, ki se dosodi pripadnikom premagane države.
ugovor zoper ugovor nasprotne stranke in ga razvrednotiti.
različne oblike samopomoči v mednarodnem pravu ? ukrepi države ob kršitvi zaščitenih interesov. Odgovor na protipravno dejanje druge države z namenom samopomoči, da drugi državo pripravi do tega, da preneha z nasilnimi/protipravnimi dejanju.
prisila.
operativna dejavnost državne uprave, ki s prisilno za oblast zagotavlja red in mir, varuje premoženje (policija).
nikogaršnja stvar.
neobvezujoč politični akt s katerim skupščina opozori na stanje na določenem področju in tako oblikuje smernice, ki jih naslovljenci izvajajo.
razvezni pogoj. Z nastopom resolutivnega pogoja pravna pravica ali razmerje preneha.
povrnitev. Takšno prejšnje stanje je potrebno vzpostaviti vedno kadar je to mogoče, kot da ne bi bilo storjeno dejanje.
uporaba enakih protiukrepov kot odgovor na protipravni napada druge države.
je prepoved povratne veljave pravnih aktov razen če so v dobrobit stranke katere se sankcija tiče.
preizkusiti oz pregledovanje poslovanja gospodarske družbe. Preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in metod , uporabljenih pri njihovem sestavljanju, ter dajanje neodvisnega strokovnega mnenja na te podatke.
hitra in dramatična sprememba. Popolni preobrat v politiki, posledica tudi sprememba oblasti v državi.
prejemnik predmeta je upravičen zamenjati po poteku roka predmet z modernejšim predmetom.
rezerve, ki se oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let.
organizacijska enota uprave oziroma službe lokalne skupnosti. Ni pravna oseba in je javna služba.
pravica in dolžnost staršev, da s skrbjo zagotavljajo otroku uspešen telesni in dušenih razvoj, ter imajo dolžnost skrbeti za življenje in koristi svojih otrok. Ima 2 elementa, skrb za otrokovo osebo (hrana, oblačila, vzgoja,?) in skrb za otrokovo premoženje (zastopajo ga v pravnih poslih,?).
je časovno obdobje z začetkom in koncem, v katerem je možno opraviti procesno ali katero drugo pravno dejanje.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×