Pravni slovar

v afektu, ne pomeni zmanjšanega stanja prištevnosti.
tožba, s katero stranka (tožnik) zahteva, da sodišče ugotovi obstoj določenega razmerja ali pravice.
je pravno sredstvo s katerim dolžnik izražata nasprotujoče stališče do navedb upnika v predlogu za izvršbo. V njem dolžnik ugovarja, da navedbe upnika v predlogu za izvršbo ne držijo. Dolžnik mora svoje navedbe tudi obrazložiti, saj drugače sodišče ugovor zavrne.
povelje, pisno ali ustno za izvršitev neke naloge.
zapor, ki lahko doleti storilca prekrška, ki v roku, ki mu je bil postavljen, delno ali v celoti ne plača naložene globe. Z izvršitvijo uklonilnega zapora ne preneha obveznost plačila globe.
protipravni naklepni odvzem življenja 3. osebe.
umor iz gmotne koristi.
umor zaradi konkurenčnega boja katere koli vrste.
ko se družba hči pripada k družbi materi.
je oseba, kateri se mora vrniti dolg oziroma poravnati obveznost. Upnik ima do dolžnika terjatev.
upnik brez utemeljenega razloga ne sprejme dogovorjene izpolnitve ali jo s svojim ravnanjem prepreči.
organ družbe, ki jo zastopa in predstavlja, sestavljena iz enega ali več direktorjev, ki odločajo soglasno, člane uprave in predsednika uprave imenuje nadzorni svet.
Żboard of directors® vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.
je kot vrsta kontrole uprave in kot oblika sodnega varstva. V upravnem sporu se zagotavlja sodno varstvo pravic in pravnih koristi posameznic oziroma posameznikov in organizacij proti odločitvam in dejanjem državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
organ državne oblasti za urejanje določenih zadev ali nalog.
kratek, enostaven in strnjen pisni sestavek, ki ga naredi uradna oseba v samem spisu zadeve, opremi z datumom in potrdi s svojim podpisom. Uporablja se za zapisovanje manj pomembnih dejanj v postopku.
splošen in v celoti zavezujoč pravni predpis EU, ki ga sprejmejo bodisi Evropski parlament in Svet skupaj bodisi Evropska komisija. Uporablja se neposredno, kar pomeni da začne veljati takoj v vseh državah članicah in postane del nacionalne zakonodaje.
je instrument s katerim odločajo o ustavnosti določenega zakona ali njegovega člena.
je najvišji pravosodni organ v državi. Sestavlja ga sestavlja devet sodnic in sodnikov, ki jih na predlog Predsednika republike izvoli Državni zbor, na način, ki ga določa zakon.
upnik vloži utesnitev izvršbe na izvršilno sodišče takrat, ko želi zmanjšati višino glavnice. To naredi predvsem v primerih, ko dolžnik delno poravna svoj dolg.
carina, ki se plačuje na uvoženo blago.
zbrani kodificirani poslovni običaji ? podrobna pravila določenega poslovnega kroga.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×