Pravni slovar

poziv, ki ga posreduje uradna oseba stranki in drugim udeležencem postopka, da pridejo v neposreden stik, za rešitev zadeve.
oseba, ki se na podlagi sklenjene učne pogodbe poklicno izobražuje pri delodajalcu in je dopolnil najmanj 15 let. Vajenec, ki uspešno konča program poklicnega izobraževanja, je usposobljen za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju, ustrezno vrsti in stopnji njegove poklicne izobrazbe.
prilagoditev višine preživnine večkrat na leto glede na gibanje življenjskih stroškov in s povprečnim osebnim dohodkom. Preživnine se valorizirajo 1žletno.
pravica urejena v Ustavi RS in je zagotovljena vsakomur, razen pod pogoji in postopki, ki jih zapoveduje zakon. Ob odvzemu prosti mora biti oseba podučena o dejstvih zakaj ji je bila le-ta odvzeta (materni ali drug jezik, ki ga razume) in podane mu morajo biti vse informacije o njegovih pravicah.
pravica, ki zagotavlja dostojanstven odnos v vseh kazenskih in drugih procesih, enko tudi med odvzemom prostosti in med izvrševanjem kazni. Ta pravica tudi prepoveduje vsakršno nasilje nad osebami, ki imajo omejeno gibanje, prav tako pa je prepovedano izsiljevanje izjav in priznanj.
premičnine ali nepremičnine, ki se dajo za zagotovitev izpolnitve določenih obveznosti, dolžnosti zahtevati varščino. Vsota, ki se da, da se kdo začasno izpusti na prostost.
kaznivo dejanje zoper najvišje organe oblasti, državno ureditev ali varnost države.
je najvišji državni predstavnik neke države v drugi državi.
predstavništvo neke države v drugi državi (nepremičnina).
v posebni obliki sestavljen in potrjen zapis o dogodku pravne narave.
vezava za določen čas. Položnik ima možnost razpolagati z depozitom po preteku časa vezave ali pa po preteku odpovednega roka vezave.
50,01% delnic glede na osnovni kapital oziroma 50,01% delnic z glasovalnimi pravicami.

samostojna stavba z dvema ali več stanovanji, stanovanjski bloki, stolpiči, stolpnice ipd.

prepoved prenosa vrednostnega papirja.
je termin za prisilo, ki je izvedena na grob fizični način nad osebo oziroma organa izsili izjavo (soglasje, podpis). V takem primeru je pravni posel ničen.
termin za psihično prisilo, grožnja za povzročitev zla ne samo podpisniku ampak tudi širšemu krogu (težje privede do ničnosti pogodbe, se presoja po posamičnem primeru).

Vizum je dovoljenje, ki ga pristojno diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini izda tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za zavrnitev, tujec vstopi v državo in v njej biva toliko časa, kolikor je določeno z vizumom.

vpis v zemljiško knjigo, ki dokaže oziroma izkaže pridobitev pravice oziroma prenehanje pravice, ki se vpisuje v ZK.
je organ, ki predstavlja izvršno oblast. Njena glavna naloga je skrbeti za izvrševanje zakonov , ki jih potrdi parlament.
je oseba, ki je pripadnik oboroženih sil države.

je obramba države z orožjem in drugimi vojaškimi sredstvi, izvaja pa jo Slovenska vojska samostojno ali skupaj z zavezniškimi vojskami.

je oporočno naklonilo osebi, ki je oporočitelj ni postavil za dediča. Gre za vsako stvar, ki jo zapustnik nameni neki osebi, za katero hkrati ne določi, da naj bo dedič, zato ne dobi deleža na zapuščini in s tem tudi ne deleža obveznosti do upnikov zapustnika.

 je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

institut, ki ga ponuja zakon, ki se lahko uporabi samo pod določenimi pogoji, ko stranka zamudi rok.
dostavnica, povratnica, je potrdilo vročitvi spisa naslovniku.
uporniki so skupina ljudi, ki ne priznava trenutne edine oblasti v državi.
imajo jo potomci dediča, če sam ne deduje, ker je pred dedovanje umrl, se odpovedal dedovanju ali pa postal dedno nevreden. Del zapuščine, dedujejo njegovi otroci, zapustnikovi vnuki, po enakih delih.
mora obstajati med škodljivim dejstvom in škodo. ćkodljivo dejstvo je vzrok za nastalo škodo.
sestava in pregled pogodb

Prometni prekrški

Menite, da ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili? Vse v zvezi s prometnimi prekrški.

Pokličite naše svetovalce!

Prikaži vse >
Oškodninski zahtevki - tv oglas
Prijava na eNovice
Registracija uporabnika
Že imate uporabniški račun? Prijavite se.
Prosimo, prepišite znake v desno polje:
Polja, označena z *, so obvezna.
Z registracijo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mattis lectus eget quam commodo quis suscipit lacus congue. Donec eget lacus ac velit cursus rutrum. Donec et ultricies felis. Nunc vitae leo vitae turpis imperdiet posuere eu id elit. Nullam pretium dapibus sem, vitae elementum arcu condimentum vitae. ×
Prijava
Še nimate računa?
Pozabili geslo? ×
Pozabljeno geslo

Če ste pozabili geslo, vnesite vašo uporabniško ime ali e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali. Na vaš e-naslov vam bomo posredovali prijavne podatke.

Uporabniško ime oz. e-naslov ne obstaja! Geslo je bilo posredovano na metka@...
×